Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu
ul. Kazimierza Wielkiego 14, 33-340 Stary Sącz tel. 18 3000193

Ochrona Danych osobowych:

   

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula Informacyjna - Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie

Klauzula informacyjna - Podmioty współpracujące

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgoda na publikację wizerunku